Reserverings- en betalingsvoorwaarden

Aanmelden en betalen gebeurt via deze website. Vanaf het moment dat de deelnemer heeft geboekt en betaald is de reservering definitief. Na ontvangst van betaling neemt The Forest Bathing Circle contact met de deelnemer op met meer informatie over de sessie..

Na het bespreken van de deelnemer zijn of haar wensen zal The Forest Bathing Circle een offerte verzenden waarop akkoord gegeven dient te worden. Op dit moment is de reservering definitief. Na afloop van de activiteit zal The Forest Bathing Circle een factuur verzenden die binnen 14 dagen na ontvangst betaald dient te worden.

Aanmelden en betaling gebeurt via deze website. Na betaling ontvangt de klant het cursuspakket (in het geval van de Basiscursus en Verdiepingscursus). In het geval van de Sit Spot Zomercursus vindt aanmelding plaats per e-mail op theforestbathingcircle@gmail.com

 • Inschrijving voor de opleiding in 2022 kan via dit formulier. Na invulling van het formulier neemt The Forest Bathing Circle contact met je op om je inschrijving te formaliseren.
 • Je inschrijving is bevestigd bij betaling van een voorschot van €500 (ex of incl btw, afhankelijk van voorwaarden zoals hier beschreven). Het resterende bedrag dient uiterlijk op 1 augustus 2022 te zijn overgemaakt.

Annuleringsvoorwaarden

 • Door deelnemer: eenmaal geboekte en betaalde activiteiten kunnen niet worden geannuleerd. Wel kan de plaats worden doorgegeven aan een bekende; stel mij daar dan uiterlijk één dag van te voren van op de hoogte via theforestbathingcircle@gmail.com (of 06 – 38544251). Wanneer de deelnemer niet op de afgesproken datum, tijd en plek op komt dagen zonder een annulering te hebben doorgegeven, verliest de deelnemer het recht om op een ander tijdstip deel te nemen. Een nieuwe reservering zal dan gemaakt moeten worden. 
 • Bij calamiteiten: bij ziekte van de gids (Eefje Ludwig) of andere calamiteiten, wordt de activiteit verplaatst naar een andere datum. Als de nieuwe datum voor de deelnemer niet goed uitkomt, kan deze ervoor kiezen het geld terug te ontvangen.
 • Annulering bij extreme weersomstandigheden (code oranje of rood KNMI) en/of vanaf windkracht 6 al dan niet met windstoten en/of temperaturen >29°C): activiteiten worden geannuleerd. Je krijgt daar uiterlijk één dag van te voren via de mail bericht over.
 • Na registratie en betaling is er geen mogelijkheid om deelname aan de cursus te annuleren of het aankoopbedrag teruggevorderd te krijgen. 
 • Bij ziekte of afwezigheid van Eefje voor de live sessies zal er gezocht worden naar een andere datum waarop de sessie verzorgd wordt.
 • De opleiding gaat door met een minimum van 4 deelnemers. Mocht het zo zijn dat er minder deelnemers zijn, dan hoor je dat uiterlijk 5 augustus 2022 en krijg je je geld terug gestort.  
 • The Forest Bathing Circle behoudt zich het recht voor om, zowel tijdens als voor aanvang van haar opleidingen, deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname als daar aanleiding toe bestaat. Indien een deelnemer tijdens de opleiding wordt uitgesloten van verdere deelname aan de opleiding is The Forest Bathing Circle geen restitutie van het lesgeld verschuldigd. 
 • Bij ziekte van de trainer (Eefje Ludwig) of andere calamiteiten worden de trainings- en lesdagen verplaatst naar een andere datum of overgenomen door een andere trainer. 
 • Wanneer de deelnemer annuleert gelden de volgende voorwaarden:

  > Tot 10 weken voor de start (18 juli 2022): 100% van het bedrag teruggestort (behalve €50 administratieve kosten)

  > Tot 6 weken voor de start (15 augustus 2022): voorschot van €500 wordt behouden

  > Minder dan 6 weken voor de start (na 15 augustus 2022): 50% van het volledige bedrag verschuldigd.

  > Bij afbreken van de studie gedurende de opleiding wordt geen restitutie van het lesgeld verleend.

 •  

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door deelnemers tijdens de activiteit wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Ook wordt van de deelnemers zelf verwacht dat zij de informatie van andere deelnemers vertrouwelijk behandelen. Wat binnen de groep wordt gezegd, blijft binnen de groep.

Verantwoordelijkheid

Deelnemers aan activiteiten:

 • Erkennen het risico dat outdooractiviteiten, in natuurlijke omgevingen, risico’s met zich mee kunnen brengen, zij het persoonlijk dan wel materieel voor zichzelf of derde partijen
 • Zijn zich bewust dat in sommige gevallen de activiteiten plaatsvinden op locaties waar in het geval van een ongeval de noodhulpdiensten er langer over kunnen doen om te arriveren. 
 • Erkennen dat The Forest Bathing Circle en diens gidsen waar mogelijk altijd veiligheidsrisico’s uit de weg zullen gaan, maar geen invloed hebben op onvoorspelbare risicofactoren. 

Deelnemers aan activiteiten verklaren zich bij deelname akkoord dat The Forest Bathing Circle als organisator van de activiteit of evenement niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor eventuele geleden schade.

Bij registratie en deelname in een activiteit gaat de deelnemer akkoord dat:

 • hij / zij zich bewust is van de risico’s van de activiteit en vrijwillig deelneemt aan de activiteit
 • hij / zij de regels en richtlijnen respecteert die door The Forest Bathing Circle gegeven worden, evenals aanbevelingen en instructies opvolgt; voor zijn/haar eigen veiligheid, die van de anderen (deelnemers of geen-deelnemers) en voor de setting waar de activiteit plaatsvindt, zij het een openbare natuurlijke omgeving of privé terrein. 

The Forest Bathing Circle neemt geen verantwoordelijkheid voor ongepast gedrag van de deelnemers tijdens activiteiten of voor schade veroorzaakt door een derde partij (deelnemer of geen deelnemers) of de natuurlijke omgeving. 

The Forest Bathing Circle en diens gids is in het bezit van een Zakelijke Schade Aansprakelijkheids verzekering. 

The Forest Bathing Circle en diens gids is in het bezit van een EHBO Diploma Eerste Hulp. 

Tijden

De tijden van de activiteiten zijn indicatief en gebaseerd op ideale omstandigheden. Deze tijden kunnen teruggebracht worden of veranderen door weersomstandigheden. Er is een 10-minuten tolerantiebeleid zodat alle deelnemers kunnen aankomen op de plek zoals die aangegeven staat onder ‘ontmoetingsplek’.

Copyright en eigendomsrecht

Van de teksten en het beeld op deze website, de huisstijl, al het online en offline studie- en cursusmateriaal en van alle uitnodigingen, ligt het copyright bij Eefje Ludwig van The Forest Bathing Circle© . Deelnemers aan de openbare en prive bosbaden en evenementen verklaren zich bij deelname akkoord met dit copyright en het intellectuele eigendomsrecht.

 

The Forest Bathing Circle © 2022

Eefje Ludwig

De Rijpstraat 137 / 1056 XN / Amsterdam

Kamer van Koophandel  66818060

BTW nummer NL 001661522B89

Rekeningnummer NL41 INGB 0007501650 tnv ELudwig Productions 

Winkelwagen